Skip to content

Wplyw podatnosci tarczy stropowej

2 lata ago

223 words

Wpływ podatności tarczy stropowej. W budynkach o konstrukcji szkieletowej, o ile wysokość ich przekracza kilka pięter, wprowadza się sztywne konstrukcje trzonów, ścian usztywniających lub kombinacje ścian i trzonów usztywniających w celu odciążenia szkieletu od obciążeń poziomych. Rozdziału obciążeń poziomych pomiędzy poszczególne elementy ustroju dokonuje się za pośrednictwem tarczy stropowej. Jak już wspomniano założenie nieskończenie sztywnej tarczy stropowej jest przybliżone. W przypadku ustrojów szkieletowych usztywnionych niewielką liczbą dość szeroko rozstawionych ścian i szybów komunikacyjnych błąd obliczeń wynikający z tego założenia, szczególnie dla budynków niskich i średnio wysokich, może być znaczny. Okazało się, że charakter pracy tarczy stropowej jest zależny od położenia tarczy stropowej względem poziomu posadowienia. l tak, dla tarcz znajdujących się stosunkowo blisko poziomu posadowienia najwłaściwsze jest p rzyjęcie, jako schematu pracy tarczy stropowej schematu pracy belki podpartej na niepodatnych podporach. Według tego schematu będzie następował w tym obszarze o rozdział obciążenia zewnętrznego na poszczególne elementy usztywniające. Dla wyższych kondygnacji, jako schemat pracy statycznej tarczy stropowej przyjmować należy schemat pracy belki na sprężystych podporach, przy czym o charakterystyce podatności tych podpór decydują sztywności poszczególnych elementów usztywniających. [podobne: megamot brzesko, neonet choszczno, farmer fabianów ]

Powiązane tematy z artykułem: farmer fabianów megamot brzesko neonet choszczno