Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra7/ftp/reologiawbudownictwie.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Warstwa górna scieralna – Reologia w budownictwie
Skip to content

Warstwa górna scieralna

2 lata ago

121 words

W warunkach polskich ten rodzaj nawierzchni znajduje szerokie zastosowanie do ulic i placów miejskich, jak również jako nawierzchnia do dróg pozamiejskich. Nawierzchnie z asfaltu lanego są układane przeważnie jako dwuwarstwowe z warstwą dolną wiążącą z asfaltu lanego żwirowego lub z kruszywa dolomitowego. Grubość warstwy dolnej wiążącej wynosi przeważnie 3 cm. Warstwa górna ścieralna D grubości 2 -:- 3 cm jest układana z asfaltu lanego nawierzchniowego z kruszywa bazaltowego. Warstwa dolna wiążąca jest z zasady uboższa w zawartość asfaltu i mączki wapiennej niż warstwa górna. Bardzo często pod asfalt lany nawierzchniowy stosuje się warstwę asfaltobetonową, jako warstwę dolną wiążącą. [patrz też: contbus kontakt, nordglass warszawa, o rety parapety ]

Powiązane tematy z artykułem: contbus kontakt nordglass warszawa o rety parapety