Skip to content

W tego typu budynkach glówny udzial w przenoszeniu obciazen od wiatru maja sciany powloki równolegle do kierunku wiatru oraz trzon

2 lata ago

299 words

W tego typu budynkach główny udział w przenoszeniu obciążeń od wiatru mają ściany powłoki równoległe do kierunku wiatru oraz trzon. Środkowe części ściany usytuowanej prostopadle do kierunku wiatru mają o wiele mniejszy udział w przenoszeniu obciążeń, a w przypadku L/B> 2 wyłączają się od współpracy przy przenoszeniu obciążeń. 2. 2. 3. Praca elementów stężających 2. 2. 3. 1. Tarcze stężające pełne (nieperforowane) Element stężający ściana, trzon może mieć oczywiście kształt bardzo różny. Najprostszym elementem jest prostokątna tarcza pełna. Praca takiej tarczy, sposób jej obliczania, zależy w głównej mierze od stosunku jej wysokości H do szerokości B. Tarcza, dla której H/B> 10, pracuje jak zwykły wspornik prętowy i obliczona przy tym założeniu strzałka ugięcia IM jest obarczona błędem nie większym niż 1%. W miarę jak tarcza staje się coraz bardziej krępa (H/B maleje), zwiększa się względny wpływ na ugięcie si poprzecznych dających wzrost ugięcia o wartość h . Przykładowo, to dodatkowe ugięcie h przy sile zaczepionej na górnej krawędzi tarczy wynosi: 0,06fM dla H/B = 3,3; 0,25fM dla H/B = 1,7 i 0,69fM dla H/B = l. Przedstawiony schemat pracy wspornika tarczowego dotyczy materiału jednorodnego w pełni sprężystego. Tymczasem w konstrukcjach rzeczywistych w strefie rozciągań pojawić się mogą rysy, zmniejszające w sposób wydatny sztywność przekroju i powodujące zwiększenie strzałki ugięcia. Zarysowania rozciąganej krawędzi tarczy występują już przy niewielkich naprężeniach rozciągających (rzędu 5 kG/m2), przy czym dla ścian z prefabrykatów zarysowania mogą wystąpić przy jeszcze mniejszych naprężeniach. [podobne: neonet choszczno, megachemie, belmeb izdebnik ]

Powiązane tematy z artykułem: belmeb izdebnik megachemie neonet choszczno