Skip to content

W przypadku zalozenia nieodksztalconej tarczy wartosc sily przekazywanej z niej na poszczególne elementy podpierajace usztywniajace, jest proporcjonalna do sztywnosci tych elementów

2 lata ago

249 words

W przypadku założenia nieodkształconej tarczy wartość siły przekazywanej z niej na poszczególne elementy podpierające usztywniające, jest proporcjonalna do sztywności tych elementów. Im element bardziej sztywny, tym większą część obciążenia musi przenieść przykładowo. Jeżeli tarcza stropowa podparta różnej podatności ścianami usztywniającymi będzie miała swobodę przemieszczenia jedynie w kierunku równoległym do kierunku ścian usztywniających, to przypadające na poszczególne ściany siły Wi otrzymamy z dwóch warunków: – ugięcia wszystkich n ścian usztywniających muszą być obie równe – suma sił Wi działających na poszczególne ściany musi być równa zewnętrznej sile obciążającej Jeżeli wypadkowa sił zewnętrznych działa na mimośrodzie e względem wypadkowej sił wewnętrznych, to siły Wi powinny być zwiększone (lub zmniejszone) o wpływ AWi wynikły z działania w płaszczyźnie tarczy momentu M = We. Wielkość dodatkowej si ły AWi otrzymujemy ze wzoru: Aw = MsZi gdzie z, – odległość rozważanej przepony od środka obrotu tarczy stropowej. Najczęściej w budynku mamy do czynienia z szeregiem tarcz stropowych wtedy rozdział obciążeń pomiędzy przepony oblicza się przy założeniu, że istnieje tylko jedna najwyższa tarcza stropowa. Jest to oczywiście dość grube przybliżenie, szczególnie przy zmiennej sztywności poszczególnych tarcz stropowych na wysokości budynku. [patrz też: speranza grajewo, nadleśnictwo syców, jasam ostróda ]

Powiązane tematy z artykułem: jasam ostróda nadleśnictwo syców speranza grajewo