Skip to content

Uwzglednienie podatnosci przepony stropowej daje zmiane rozdzialu sil pomiedzy elementami usztywniajacymi i prowadzi do zmiany momentów dzialajacych na te elementy

2 lata ago

203 words

Uwzględnienie podatności przepony stropowej daje zmianę rozdziału sił pomiędzy elementami usztywniającymi i prowadzi do zmiany momentów działających na te elementy. Na przykład dla ustroju obliczono stosunek wartości błędu momentów zginających w tarczach usztywniających do wartości tych momentów, liczonych jak dla nieodkształcalnej tarczy stropowej. Jak widać przy budynku niskim wartość tego błędu (wyrażona w procentach) jest duża (dla 6-ciu kondygnacji wynosi 31,8%), zaś ze wzrostem wysokości budynku szybko maleje. Ogólnie można stwierdzić, że w budynkach niskich o małej liczbie ścian, wpływy odkształcalności tarcz stropowych są znaczne i należałoby je uwzględniać w obliczeniach. W budynkach wysokich wpływ ten można w zasadzie pominąć. Niemniej i w takich budynkach wpływ podatności stropów powoduje nieco inny rozdział sił poprzecznych niż otrzymany przy założeniu nieodkształcalnych tarcz stropowych. Na przykład dla schematu bu dynku elementy środkowe w dolnych kondygnacjach budynku będą obciążone znacznie większą siłą poprzeczną, niż to wynika z obliczenia jej na podstawie rozdziału obciążeń przy założeniu nieodkształcalności tarczy stropowej. [przypisy: contbus kontakt, megamot brzesko, cement pucolanowy ]

Powiązane tematy z artykułem: cement pucolanowy contbus kontakt megamot brzesko