Skip to content

Rozdzial obciazen przy zalozeniu sztywnej tarczy stropowej

2 lata ago

177 words

Rozdział obciążeń przy założeniu sztywnej tarczy stropowej. Przy przyjęciu tarczy stropowej, jako ciała nieskończenie sztywnego przemieszczenia elementów podpierających tarczę są ściśle uzależnione od przemieszczenia samej tarczy. Z kolei przemieszczenie tarczy, jako całości zależne jest w głównej mierze od usytuowania oraz sztywności giętnej poszczególnych elementów podpierających. Ogólnie, tarcza stropowa może wykonać: – przemieszczenia w kierunku obu osi głównych, – obrót. Nie zawsze jednak musimy uwzględniać wszystkie składowe ruchu tarczy. Jeżeli np. wypadkowa sił zewnętrznych, równoległa do kierunku głównego przechodzi przez punkt obrotu tarczy, to wtedy uwzględnić musimy tylko przemieszczenia równoległe do kierunku obciążenia. Także w przypadku ustrojów tzn. zamkniętych, w których ściany zewnętrzne uniemożliwiają obrót ustroju, dopuszcza się uwzględnienie jedynie przesuwu równoległego do ścian poprzecznych. W innych sytuacjach zachodzi konieczność uwzględnienia zarówno przesuwu pod wpływem siły W jak i obrotu tarczy pod wpływem momentu We. [hasła pokrewne: farmer fabianów, unidom żywiec, nordglass warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: farmer fabianów nordglass warszawa unidom żywiec