Skip to content

Rama glówna urzadzenia spoczywa na dwuosiowym wózku

2 lata ago

101 words

Rama główna urządzenia spoczywa na dwuosiowym wózku o kołach żelaznych i zaopatrzona jest w dyszel umożliwiający przyczepienie wózka do samochodu lub ciągnika. Obsługa kruszarki. Przed uruchomieniem kruszarki operator powinien zbadać wał roboczy, łożyska, kliny kół zamachowych, płyty rozporowe, szczęki i inne części maszyny, jak również śruby fundamentowe i sprawdzić napięcie sprężyny odciągającej. Należy obejrzeć gardziel ładunkową kruszarki i sprawdzić, czy nie ma w niej kamieni; nie wolno uruchamiać kruszarki, gdy w komorze znajduje się kamień. [więcej w: speranza grajewo, unidom żywiec, jasam ostróda ]

Powiązane tematy z artykułem: jasam ostróda speranza grajewo unidom żywiec