Skip to content

Przyklad takiego rozkladu wg badan w tunelu aerodynamicznym dla dwóch typów obiektu

2 lata ago

240 words

Przy budynkach wysokich współczynnik C od strony odwietrznej osiągać może nawet wartość -1,1. Należy zwrócić uwagę, że są to wartości średnie, rzeczywisty, bowiem rozkład ciśnienia wiatru jest bardziej złożony. Przykład takiego rozkładu wg badań w tunelu aerodynamicznym dla dwóch typów obiektu. Widać, że obciążenie wiatrem mniejszych fragmentów budynku, np. okien, może być większe niż średnia wartość ciśnienia na danym poziomie. W częściach budynku przylegających do nawietrznych krawędzi ścian oraz do krawędzi kalenicy wystąpić może lokalny wzrost ssania znacznie przekraczający średnie wartości dla danej powierzchni. Dla tych części budynków współczynnik C osiągnąć może nawet wartość -2,0. Uwzględnienie tych lokalnych przeciążeń jest konieczne, szczególnie przy projektowaniu lekkich elementów obudowy (ściany osłonowe, płyty dachowe). W przypadku obiektów długich na ich bocznych ścianach i dachu powstać mogą pod wpływem działania wiatru siły styczne. Obszary oddziaływania sił stycznych pokazano W budynkach ścianowych o układzie krzyżowym lub poprzecznym, jeżeli wysokość ich jest większa niż 45 m, a w budynkach szkieletowych, jeżeli wysokość ich jest większa niż 35 m, konieczne jest uwzględnienie wpływu dynamicznego działania wiatru w innych przypadkach przy spełnianiu warunków dodatkowych wpływ ten można pominąć. [podobne: nordglass warszawa, farmer fabianów, o rety parapety ]

Powiązane tematy z artykułem: farmer fabianów nordglass warszawa o rety parapety