Skip to content

Przy okreslaniu wartosci cisnienia dynamicznego nalezy wziac pod uwage konfiguracje terenu

2 lata ago

248 words

Przy określaniu wartości ciśnienia dynamicznego należy wziąć pod uwagę konfigurację terenu. Przy małych spadkach (a < 15°) bierze się pod uwagę tylko wysokość rozpatrywanego poziomu względem podstawy obiektu Przy większych spadkach uwzględnia się fikcyjny poziom, od którego należy liczyć wartość ciśnienia dynamicznego. Norma PN-70/B-02011 podaje w tym względzie dokładne wskazówki. Dla skarp stromych (a > 60°) i obiektów znajdujących się blisko krawędzi skarpy ( Ho) bierze się pod uwagę wysokość rozpatrywanego poziomu liczoną od podstawy skarpy. Wpływ skarpy zanika, jeżeli > 4Ho. W pewnych przypadkach powstać mogą o wiele większe ciśnienia niż w warunkach normalnych. Może to mieć miejsce w dolinach, między wzgórzami a także w osiedlach złożonych z dużych bloków, gdzie wąskie przestrzenie między budynkami powodują zwiększenie szybkości przepływu masy powietrza, a tym samym zwiększenie ciśnienia na budynki. Przyjmowane do obli czenia danej ściany wartości ciśnienia lub podciśnienia (ssanie) uzależnione są od współczynników ciśnienia C, przez które mnoży się normowe ciśnienie dynamiczne. Wartości tych współczynników zależne od wymiarów obiektu, jego kształtu, pochylenia poszczególnych płaszczyzn itp. zawarte są w normie PN-70/B-02011. Przykładowo dla budynków zamkniętych o wysokości H mniejszej niż trzy szerokości 3B, współczynnik C od strony nawietrznej wynosi +0,8 (ciśnienie), a od strony odwietrznej 0,6 (ssanie). [hasła pokrewne: jasam ostróda, unidom żywiec, ricco bełchatów ]

Powiązane tematy z artykułem: jasam ostróda ricco bełchatów unidom żywiec