Skip to content

Obliczenie ilosci asfaltu

2 lata ago

182 words

Obliczenie ilości asfaltu Ilość asfaltu potrzebnego do masy asfaltu lanego oblicza się ze wzoru: (P + n)• Aro w którym: A – ilość potrzebnego asfaltu, wagowo w stosunku do wszystkich Składników, w procentach, p – wolna przestrzeń w mieszance mineralnej, w procentach, 7l – nadmiar objętościowy asfaltu w stosunku db wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej, wynoszący: dla warstwy wiążącej – 0% oraz dla warstwy ścieralnej 0-7-3%, AV – ciężar właściwy asfaltu, w G/cm3, Co – ciężar objętościowy mieszanki mineralnej, w G/cm3.
Asfaltobeton Betony asfaltowe we właściwym tego siłowa znaczeniu były stosowane w Polsce od roku 1929 w dużym zakresie, głównie jednak, zwłaszcza w miastach, rozpowszechniony był beton asfaltowy typu Warrenite Bithulit o uziarnieniu do 15 mm, ze specjalną warstwą górną z asfaltu piaskowego tłustego, ts. zawierającego nadmiar asfaltu (il -7- 12%). Obecnie nie buduje się prawie tego typu nawierzchni; choć okazała się bardzo trwałą w eksploatacji. [więcej w: neonet choszczno, unidom żywiec, nadleśnictwo syców ]

Powiązane tematy z artykułem: nadleśnictwo syców neonet choszczno unidom żywiec