Skip to content

Obliczenia takiej ramy uwzgledniac musza wplyw sil poprzecznych i osiowych

2 lata ago

246 words

Obliczenia takiej ramy uwzględniać muszą wpływ sił poprzecznych i osiowych. Porównanie wyników uzyskanych za pomocą zastępczego schematu ramowego z rezultatami badań m. in. elastooptycznych wskazuje, że otrzymuje się zawyżone wartości sił poprzecznych w nadprożach, szczególnie dla najniższej kondygnacji. Z tego też względu metoda ta nie jest zalecana, jeżeli stosunki wymiarów elementów tarczy nie odpowiadają przyjmowanym zwykle dla układów prętowych. Ostatnio opracowano w kraju metodę obliczania ram krępych, w tym także typowych stężających tarcz perforowanych przy zastosowaniu zmodyfikowanego schematu prętowego. Metoda ta, nie wchodząc w szczegóły, polega na wprowadzeniu idealnie sztywnych odcinków przywęzłowych, których długość dostosowana jest do rzeczywistego kształtu węzła. Samo obliczanie tak zmodyfikowanego zastępczego ustroju ramowego uwzględniać musi wszystkie występujące w nim siły. Uzyskane tą drogą wyniki, mimo wzglę dnie małej pracochłonności obliczeń, są dobrze zgodne z rezultatami rozwiązania tarczy stężającej, jako tarczy z otworami. Metoda ta, opracowana w formie programu na EMC, pozwala na szybkie i względnie dokładne rozwiązywanie tarcz stężających i może być szczególnie przydatna przy nieregularnej perforacji tarczy stężającej. W drugiej metodzie, którą zajmiemy się dokładniej, perforowaną tarczę usztywniającą zamienia się na zespół wsporników prętowych (pasm słupowych), połączonych ciągłą warstwą odkształcalną zastępującą miejscowe oddziaływanie nadproży. [podobne: sztuczna trawa castorama, megamot brzesko, megachemie ]

Powiązane tematy z artykułem: megachemie megamot brzesko sztuczna trawa castorama