Skip to content

Objetoscia zaladowcza kruszarki nazywa sie przestrzen ograniczona plaszczyznami roboczymi

2 lata ago

113 words

Objętością załadowczą kruszarki nazywa się przestrzeń ograniczona płaszczyznami roboczymi (żłobkowanymi) szczęk kruszących i bocznymi ściankami kruszarki. Jak poprzednio zaznaczono, szczęki kruszące są wykonywane o formie żłobkowanej. Karby. szczęki ruchomej znajdują się naprzeciw wgłębień szczęki nieruchomej, wskutek czego łamany kamień ulega zginaniu, co sprzyja większej wydajności kruszenia. Przy kruszeniu kamienia rozpada się on na części drobniejsze różnej wielkości. Wielkość ziarn materiału tłuczonego (tłucznia) określa się wielkością otworów sita, przez które mogą przejść ziarna materiału (kruszywa) . [patrz też: nadleśnictwo syców, nordglass warszawa, ricco bełchatów ]

Powiązane tematy z artykułem: nadleśnictwo syców nordglass warszawa ricco bełchatów