Skip to content

Maty z listewek drewnianych

2 lata ago

185 words

Maty z listewek drewnianych mocuje się podobnie jak maty z trzcin. Maty z listewek (dranic) nabija się na ściany drewniane w 2 warstwach: spodniej i wierzchniej. Przed przystąpieniem do nabijania należy dranice przebrać, dając cienkie i krzywe listwy na warstwę spodnią, a grubsze i proste – na wierzchnią. Szerokość dranic nie powinna być w zasadzie mniejsza niż 20 i większe niż 50 min. Dranice zbyt wąskie trudno przybijać, a zbyt szerokie w razie zawilgocenia paczą się i rozsadzają tynk. Grubość listew powinna wynosić nie mniej niż 3 om, tak aby po przybiciu drugiej warstwy dranic mieć pewność, że dwumilimetrowe ziarenka piasku będą mogły zajść za listewki. Dranice przybija się w kratkę, tak aby listewki jednej warstwy przebiegały prostopadle do listewek drugiej warstwy i ukośnie pod kątem 45° do desek ściany. Odległość między dranicami w świetle powinna wynosić 50 mm na ścianach i 40 mm na sufitach. Pierwszą warstwę dranic przybija się w rzadkich odstępach gwoździami, aby tylko trzymała się podłoża. [przypisy: o rety parapety, megamot brzesko, rumcajs bus ]

Powiązane tematy z artykułem: megamot brzesko o rety parapety rumcajs bus