Skip to content

Masa asfaltu lanego na warstwe scieralna

2 lata ago

207 words

Masa asfaltu lanego na warstwę ścieralną Składniki masy – mączka mineralna – piasek lub miał kamienny – grysy Dobór składników Składniki masy powinny być tak dobrane, aby: a) mieszanka mineralna miała uziarnienie równomiernie stopniowane, b) rzędne z, trójkąta Fereta frakcji piaskowych mieszanki mineralnej, tj. frakcje 0,420 –:– 2,00 mm, 0,08 –:– 0,420 mm, 0,075 –:– 0,08 mm powinny przecinać się w punkcie leżącym wewnątrz wieloboku najlepszego uziarnienia dla asfaltu lanego, b) zawartość ziarn poniżej 0,074 mm była większa niż 20% ciężaru mieszanki bitumicznej, d) krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej mieściła się w granicach krzywych przesiewu najlepszego uziarnienia dla warstwy ścieralnej , e) ciężar objętościowy mieszalniki mineralnej był większy niż 2,10. G/cm3 przy stosowaniu skał o ciężarze właściwym mniejszym lub równym 2,80 G/cm3 oraz większy lub równy 2,25 G/cm3 przy stosowaniu skał cięższych, e) wolna przestrzeń w mieszance mineralnej mieściła się w granicach 14 –:– 20%, e) objętościowa Zawartość asfaltu w masie asfaltu lanego powinna być równa lub większa od wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej i nie powinna jej przekraczać więcej niż o 3%. [hasła pokrewne: farmer fabianów, unidom żywiec, sztuczna trawa castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: farmer fabianów sztuczna trawa castorama unidom żywiec