Skip to content

Cecha charakterystyczna masy jest duza zawartosc lepiszcza asfaltowego

2 lata ago

135 words

W naszych warunkach najbardziej istotne znaczenie ma asfalt lany syntetyczny, średnioziarnisty. Ze względu na kruszywo do warstw dolnych stosuje się głównie żwir (asfalt lany żwirowy). Do warstw górnych stosuje się wyłącznie kruszywo granulowane o doborowych właściwościach wytrzymałościowych, głównie bazaltowe (asfalt lany nawierzchniowy). Ze względu na konstrukcje szkieletu mineralnego asfalt lany należy do nawierzchni typu betonowego. Ma harmonijnie dobraną krzywą uziarnienia z dużą zawartością mączki wapiennej jako wypełniacza. Cechą charakterystyczną masy jest duża zawartość lepiszcza asfaltowego (8 –:- 9,5% wagowo), co nadaje gorącej masie płynność i umożliwia jej rozkładanie przez rozlewanie i następnie wyrównywanie ręczne, wystarczające do zagęszczenia masy bez potrzeby wałowania. [więcej w: nadleśnictwo syców, contbus kontakt, rumcajs bus ]

Powiązane tematy z artykułem: contbus kontakt nadleśnictwo syców rumcajs bus