Skip to content

Aldol redukuje sie na butol za pomoca wodoru

2 lata ago

261 words

Po oddzieleniu na wirówce kryształów fosforanów aldehyd octowy oddziela się od surowego aldolu w aluminiowych kolumnach stosując ogrzewanie żywą parą, przy czym roztwór aldehyd octowy – aldol przechodzi przez zespół podgrzewaczy. Buiol. (glikol 1,3-butylenowy). Aldol redukuje się na butol za pomocą wodoru w sześciu wysokociśnieniowych reaktorach. Reaktory o długości 18 metrów a średnicy 800. milimetrów są wykonane ze stali. Jako katalizator stosuje się mieszaninę tlenków miedzi oraz chromu, o składzie 18-20% tlenku miedzi i 1,8% tlenku chromu, . osadzoną na żelu krzemionkowym; żel krzemionkowy stosuje się w postaci kawałków o średnicy 1-4 mm. Wodór przechodzi pod wysokim ciśnieniem. Na początku procesu, przy świeżym katalizatorze, reakcję prowadzi się w temperaturze 60-650C, pod ciśnieniem 300 at. W miarę jak aktywność katalizatora spada, temperaturę reakcji pod- wyższa się, aż wreszcie pod koniec okresu użyteczności katalizatora temperaturę reakcji podnosi się do 80 -+- 850C. Produktem ubocznym reakcji jest butanol, którego wydajność przy użyciu świeżego katalizatora wynosi 3 – 4%; pod koniec okresu trwałości katalizatora powstaje 6 -+- 10% butanolu. Produkty reakcji przechodzą od kolumn frakcjonujących, gdzie następuje oddzielenie butolu. W pierwszej kolumnie otrzymuje się składniki wrzące w niskich temperaturach, to jest aldehyd octowy, alikohol etylowy, butanol oraz trochę wody; temperatura w górnej części kolumny wynosi 800C. W dolnej części kolumny zbiera się reszta wody, glikol butylenowy oraz wysokowrzące składniki. Alkohol etylowy oraz pozostałą część butanolu odbiera się w drugiej kolumnie. [hasła pokrewne: farmer fabianów , o rety parapety , megachemie ]

Powiązane tematy z artykułem: farmer fabianów megachemie o rety parapety