Skip to content

Zasilanie kruszarki kamieniem

2 lata ago

136 words

Zasilanie kruszarki kamieniem należy wykonywać od strony ścianki czołowej kruszarki, aby zapewnić równomierne rozmieszczenie załadowywanego materiału na całej szerokości przestrzeni zasypowej. Odprowadzenie rozdrobnionego materiału ze szczeliny wyładowczej najlepiej wykonywać za pomocą pochyłego przenośnika taśmowego lub przenośnika kubełkowego. Często nie jest celowe ustawianie kruszarki na fundamencie do długotrwałej pracy w jednym miejscu, lecz przeciwnie, zachodzi potrzeba przerzucania kruszarki z jednego miejsca pracy w drugie . Stosuje się wtedy przewoźne zespoły kruszarek. Przewoźny zespół kruszarki składa się z następujących zasadniczych części: kruszarki szczękowej (250 X 400 mm) , poziomego przenośnika taśmowego, przenośnika kubełkowego i podwozia z ramą , na którym jest zmontowany cały zespół. [więcej w: rumcajs bus, prostownik rtęciowy, o rety parapety ]

Powiązane tematy z artykułem: o rety parapety prostownik rtęciowy rumcajs bus