Skip to content

Zarysowania tarczy w strefie rozciagan

2 lata ago

273 words

Zarysowania tarczy w strefie rozciągań, nie zalewie od spadku jej sztywności, prowadzi do: – zwiększenia naprężeń ściskających w strefie ściskań, – ograniczenia -partii betonu przenoszącego siły poprzeczne. Można szacować, że w przypadku wystąpienia zarysowań strzałka ugięcia zwiększy się dla przypadków spotykanych w praktyce do 20%, a nawet o znacznie więcej. Sposobem skutecznie ograniczającym wielkość zarysowań jest wprowadzenie pionowego zbrojenia tarcz usztywniających. Zbrojenie takie musi być ciągłe na całej wysokości ściany. W prefabrykowanej ścianie stężającej zbrojenie to albo przebija się przez spoinę poziomą, albo ciągłość tego zbrojenia zapewniona jest przez zespawanie prętów. Konieczną ilość zbrojenia oblicza się przy założeniu, że naprężenia rozciągające nie są przenoszone przez beton. Pełna tarcza stężająca nie musi mieć przekroju prostokątnego, może mieć przekrój teowy, dwuteowy i inne. Zachodzi to wt edy, gdy prostopadle do tarczy stężającej znajdują się ściany konstrukcyjne trwale współpracujące ze ścianą stężającą (w rachubę wchodzą tylko złącza dyblowe). Uwzględniana w obliczeniach szerokość ściany współpracującej nie może być większa niż odległość do najbliższego otworu, 4 m w każdą stronę, 20% wysokości całkowitej budynku. Jeżeli ściany współpracujące wykonane są z materiałów o różnych współczynnikach sprężystości E, to obliczeniowa grubość ściany współpracującej ze ścianą stężającą koryguje się proporcjonalnie do tych współczynników. [przypisy: ricco bełchatów, neonet choszczno, pokusa mielec ]

Powiązane tematy z artykułem: neonet choszczno pokusa mielec ricco bełchatów