Skip to content

Z tych dwóch surowców acetylen jest materialem znacznie tanszym

2 lata ago

209 words

Bez względu na to, czy wychodzimy z acetylenu, czy z alkoholu, istotnym surowcem wyjściowym do otrzymania butadienu jest aldehyd octowy, który przy zastosowaniu tak jednej, jak i drugiej metody jest produktem przejściowym. Z tych dwóch surowców acetylen jest materiałem znacznie tańszym. Nawet w ZSRR, który posiada duże możliwości produkcji alkoholu na drodze fermentacji, przystąpiono do jego produkcji z karbidu. Według Morrella i Erolicha odwodornienie alkoholu etylowego do aldehydu octowego przebiega łatwo w fazie gazowej w obecności odpowiedniego katalizatora w temperaturze 200 -+- 300oe. Jako katalizator stosuje się tlenki miedzi i cynku. Jeżeli nieprzereagowany alkohol zawraca się do procesu, sumaryczna wydajność reakcji wynosi 90%. Konwersję aldehydu octowego na aldol prowadzi się w temperaturze one w obecności rozcieńczonych alkaliów. Przy odpowiedniej kontroli procesu można osiągnąć wydajność około 90%. Aldol ulega łatwo uwodornieniu na glikol butylenowy w temperaturze 80 do 900e pod ciśnieniem. wodoru od 105 do 210 kG/cm2. Przy zastosowaniu niklu lub miedzi jako katalizatora można uzyskać wydajność 85%. Ostatni etap procesu, odwodnienie glikolu 1,3-butylenowego, jest najtrudniejszy . Ze wszystkich katalizatorów, jakie zastosowano do tego procesu, najlepszy okazał się katalizator złożony z fosforanów d. kwasów sulfonowych. [patrz też: ricco bełchatów , contbus kontakt , nadleśnictwo syców ]

Powiązane tematy z artykułem: contbus kontakt nadleśnictwo syców ricco bełchatów