Skip to content

Wieksza czesc wytwarzanego karbidu zuzywa sie do produkcji butadienu

2 lata ago

186 words

Większą część wytwarzanego karbidu zużywa się do produkcji butadienu. Acetylen otrzymamy z karbidu pod działaniem wody, przerabiany jest na aldehyd octowy. W tym celu acetylen przepuszcza się przez rozcieńczony roztwór kwasu siarkowego zawierający odpowiedni katalizator, przeważnie sole rtęci. Dalszy ciąg procesu produkcji butadienu z karbidu polega na otrzymaniu aldolu, z niego zaś butolu (glikolu butylenowego z którego ostatecznie otrzymuje się butadien. Reakcja otrzymywania z acetylenu aldehydu octowego jest jedną z podstawowych reakcji przemysłu chemicznego. Na aldehydzie octowym oparta jest większa część produkcji Buny. Produkcja acetylenu metodą łuku elektrycznego. Poza wyżej wymienioną metodą, do otrzymywania acetylenu była w użyciu metoda łuku elektrycznego. Surowcami do tego procesu były: a. gaz ziemny składający się przeważnie z metanu, b. gaz koksowniczy poddany uprzednio procesowi wymrażania, c. gazy z rafinerii ropy naftowej. Aparatura składała się z piętnastu aparatów do wytwarzania łuku elektrycznego, przy czym każdy taki aparat był zaopatrzony w prostownik rtęciowy służący do uziemiona. [hasła pokrewne: ricco bełchatów , contbus kontakt , nadleśnictwo syców ]

Powiązane tematy z artykułem: contbus kontakt nadleśnictwo syców ricco bełchatów