Skip to content

Warstwa górna scieralna

4 tygodnie ago

123 words

W warunkach polskich ten rodzaj nawierzchni znajduje szerokie zastosowanie do ulic i placów miejskich, jak również jako nawierzchnia do dróg pozamiejskich. Nawierzchnie z asfaltu lanego są układane przeważnie jako dwuwarstwowe z warstwą dolną wiążącą z asfaltu lanego żwirowego lub z kruszywa dolomitowego. Grubość warstwy dolnej wiążącej wynosi przeważnie 3 cm. Warstwa górna ścieralna D grubości 2 -:- 3 cm jest układana z asfaltu lanego nawierzchniowego z kruszywa bazaltowego. Warstwa dolna wiążąca jest z zasady uboższa w zawartość asfaltu i mączki wapiennej niż warstwa górna. Bardzo często pod asfalt lany nawierzchniowy stosuje się warstwę asfaltobetonową, jako warstwę dolną wiążącą. [patrz też: gemini radziejów, optymalna wilgotność powietrza, wykonanie ogrodzenia cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: gemini radziejów optymalna wilgotność powietrza wykonanie ogrodzenia cennik