Skip to content

Skladniki asfaltowe i ich wlasciwosci

2 lata ago

133 words

Składniki asfaltowe i ich właściwości Kruszywo mineralne składa się z grysów granulowanych, piasku o uziarnieniu do 2 mm i wypełniacza. Grysy stosowane do betonu asfaltowego powinny mieć graniasty kształt ziarn i pochodzić ze skał o dobrych właściwościach fizycznych i mechanicznych oraz odpowiadać normie PN/B-352. Grysy na warstwę górną nawierzchni powinny pochodzie ze skał wykazujących wytrzymałość na ściskanie nie mniej niż 2000 kG/cm2, a ścieranie w bębnie Devala nie więcej niż 2%. Grysy na dolną warstwę mogą być niższej wytrzymałości, jednak nie mniejszej niż 1000 kG/cm2. Współczynnik emulgacji dla grysów jednej i drugiej warstwy, nie może przekraczać 0,38. Zamiast grysu, do warstw dolnych może być użyty żwir. [patrz też: neonet choszczno, pokusa mielec, nadleśnictwo syców ]

Powiązane tematy z artykułem: nadleśnictwo syców neonet choszczno pokusa mielec