Skip to content
2 lata ago

181 words

Ściany murowane są np. trwałym i sztywnym podłożem, podczas gdy ścianki z płyt wiórowo-cementowych nie stanowią zupełnie sztywnego podłoża, a trwałość ich w porównaniu z cegłą jest stosunkowo mała. Równość powierzchni pod tynk w poziomie i pionie ułatwia znacznie pracę i zmniejsza koszt wykonania tynków. Niestety wśród murarzy wykonujących ściany istnieje przeświadczenie, że tynk pokryje wszystkie wady wykonania stanu surowego budynku. Pokrywanie jednak tych braków kosztuje drogo i tynkarza, i państwo. Tynkarzowi utrudnia ono znacznie pracę, gdyż dla wyrównania powierzchni ściany czy sufitu do wymaganej płaszczyzny trzeba nakładać warstwę tynku grubości nieraz kilku centymetrów. Państwo ponosi większe koszty materiału i robocizny oraz straty wskutek przedłużenia czasu ukończenia budynku . Dla usunięcia takiego stanu rzeczy zarządzenie Ministra Budownictwa wprowadziło obowiązek tzw. międzyfazowego odbioru robót polegający na tym, że każda brygada robocza ustępująca z danego odcinka robót przekazuje je następnej brygadzie. [podobne: belmeb izdebnik, rumcajs bus, cement pucolanowy ]

Powiązane tematy z artykułem: belmeb izdebnik cement pucolanowy rumcajs bus