Skip to content

Przy prawidlowym skonstruowaniu polaczenia sila niszczaca T = (2+3)RrFin (Fin – powierzchnia sciecia jednego dybla pomnozona przez liczbe dybli)

2 lata ago

313 words

Przy prawidłowym skonstruowaniu połączenia siła niszcząca T = (2+3)RrFin (Fin – powierzchnia ścięcia jednego dybla pomnożona przez liczbę dybli). W wyniku badań okazało się, że nie jest istotne z uwagi na nośność złącza dyblowego czy zbrojenie poziome F rozproszone jest wzdłuż wysokości całej kondygnacji, czy też skupione jedynie w wieńcach, oczywiście pod warunkiem zachowania tej samej ilości zbrojenia. Stwierdzenie to pozwala na znaczne uproszczenie konstrukcji połączeń. Można przykładowo zaniechać wypuszczenia z płyt pętli lub prętów, a całe konieczne uzbrojenie umieścić w wieńcach. Rola zbrojenia pionowego w złączu sprowadza się do ograniczenia rozwartości rys ukośnych, a więc do ograniczenia odkształcalności styku Okazało się także, że w poprawnie zaprojektowanym złączu zdyblowania mogą mieć bardzo różny kształt, byle zachowane były odpowiednie proporcje wymiarów. Można, więc stosować zarówno małe dyble na całej wysokości kondygnacji jak i większe, bardziej rozstawione, jednak nie mniej niż trzy wzdłuż wysokości kondygnacji. W oparciu o te stwierdzenia i przeprowadzony badania, określono warunek, który spełniać muszą złącza pionowe na wysokości jednej kondygnacji gdzie: R – wytrzymałość na rozciąganie betonu, z którego utworzone są dyble decydujące o nośności połączenia, Rry – wytrzymałość na rozciąganie betonu wieńca, Idi, b, li – wysokość, szerokość i liczba dybli utworzonych z betonu ściany lub betonu wypełniającego w zależności od tego, które z nich decydują o nośności połączenia, Fbw – pole przekroju poprzecznego wieńca, kv, kw – współczynniki liczbowe zależne od kształtu połączenia. [więcej w: rumcajs bus, bikershop kraków, megamot brzesko ]

Powiązane tematy z artykułem: bikershop kraków megamot brzesko rumcajs bus