Skip to content

Przekazywanie obciazen poziomych

2 lata ago

203 words

Przekazywanie obciążeń poziomych . 2. 1. Obciążenia Zasadniczym obciążeniem poziomym na terenach nienarażonych na wpływy, sejsmiczne jest obciążenie wiatrem. Na podstawie przeprowadzonych przez IMiGW w ciągu 20 lat pomiarów średnich prędkości wiatru z okresów dwuminutowych podzielono teren Polski na pięć stref klimatycznych. Dla każdej z tych stref ustalono normową prędkość wiatru (27+47 m/s), a na jej podstawie normowe wartości ciśnienia dynamicznego 9- wynoszącego 45+-140 kG/m2 na poziomie 10 m. Przy ustalaniu wartości ciśnienia dynamicznego przyjęto, że wartości większe wystąpić mogą raz na 5 lat. Uśrednienie z okresu 2 minutowego odpowiada mniej więcej okresowi trwania porywów wiatru. Wartość ciśnienia dynamicznego zmienia się w zależności od wysokości nad terenem, a także w zależności od chropowatości terenu (teren zabudowany, zadrzewiony, tafla wody). Wpływ wysokości rozważanego poziomu ponad terenem uwzględniono w normie PN -70/B-02011 wprowadzając odpowiednie współczynniki poprawkowe. W efekcie otrzymano zmianę wartości ciśnienia dynamicznego na wysokości. Wpływ sąsiedniej zabudowy uwzględnia się zmniejszając wartość normowego ciśnienia dynamicznego o 20%. [więcej w: sztuczna trawa castorama, ricco bełchatów, unidom żywiec ]

Powiązane tematy z artykułem: ricco bełchatów sztuczna trawa castorama unidom żywiec