Skip to content

Przedmiot reologii – odksztalcanie w budownictwie

2 lata ago

315 words

width=600Poddajmy działaniu obciążenia statycznego próbki różnych materiałów. Próbki te zachowywać się będą rozmaicie. Jedne odkształcą się prawie natychmiast po przyłożeniu obciążenia, po czym proces odkształcenia zatrzyma się (odkształcenie pozostanie niezmienne) dopóki obciążenie będzie znajdowało się na próbce. Inne zaczną odkształcać się powoli i odkształcenie to będzie rosło przez cały czas trwania obciążenia. Jeszcze inne nie wykażą wcale, lub wykażą znikome tylko odkształcenie, jeśli obciążenie nie jest znaczne. Po przekroczeniu przez obciążenie pewnej granicy nastąpi szybki wzrost odkształceń prowadzący do zniszczenia próbki.

Gdy na stół upuścimy z pewnej wysokości małą kulkę stalową, kulkę z plasteliny i kroplę oliwy, to zauważymy, że kulka stalowa odskoczy od stołu, a kształt jej pozostanie nie zmieniony. Kulka z plasteliny spłaszczy się i nie odskoczy. Kropla oliwy rozpłynie się po powierzchni stołu. Mamy tu przykłady różnego zachowania się materiałów pod działaniem takich samych czynników zewnętrznych. Kulka stalowa jest sprężysta, kulka z plasteliny jest plastyczna, wreszcie kropla oliwy płynie (87).

Reologia zajmuje się badaniem wpływu obciążeń na zachowanie się różnych materiałów i konstrukcji z uwzględnieniem czasu trwania tych obciążeń. Pierwotnie reologia … miała badać głównie zagadnienia deformacji i płynięcia łatwoodkształcalnych materiałów, tj. lepkie płynięcie cieczy, anomalię płynięcia i plastyczność, a także zjawiska relaksacji, opóźnienia sprężystego i tiksotropii w ośrodkach rozdrobnionych . [Zobacz też : nordglass warszawa , jasam ostróda , sztuczna trawa castorama]

Nazwa jej wzięta jest z greckiego :rcowro.: eSL (wszystko płynie). Nazwę tę wprowadził w 1928 r. w USA twórca reologii, E. C. Bingham.

W książce tej reologię traktujemy jako gałąź wiedzy o deformacjach wszelkich ciał, z którymi współczesna technika ma do czynienia.

Powiązane tematy z artykułem: jasam ostróda nordglass warszawa sztuczna trawa castorama