Skip to content

Produkcja acetylenu

2 lata ago

235 words

Produkcja acetylenu. Charakterystyczną cechą nowoczesnej karbidowni jest zadziwiająca czystość atmosfery, dzięki zastosowaniu doskonale pracujących urządzeń odpylających. Drugą charakterystyczną cechą jest całkowita mechanizacja oraz automatyczna kontrola różnych procesów związanych z produkcją karbidu. Piece są zaopatrzone w umieszczone na zewnątrz przyrządy pozwalające na kontrolę procesów produkcji karbidu, przy czym praca tych wszystkich przyrządów jest skoordynowana, np. ruch elektrod, dodawanie koksu, i wapna itp. Procesy są kierowane przez zewnętrzne przyrządy sterujące. Praca pieców jest ciągła; potrzebną energię otrzymuje się z węgla brunatnego. Otrzymany karbid w postaci cieczy przechodzi do szczelnie zamkniętych chłodzonych wodą konwejerów, gdzie w czasie zastygania rozpada się na drobne kawałki; w rezultacie jako końcowy produkt otrzymujemy chłodny i rozdrobniony karbid. Otrzymany karbid miele się następnie na proszek i w tej postaci przechodzi on do gaźników, gdzie ulega rozłożeniu na wapno i acetylen; otrzymane z procesu odgazowania wapno w postaci białego, drobnego proszku używane jest częściowo do celów rolniczych, częściowo zaś jest regenerowane przez powtórne wypalenie i użyte znów do produkcji karbidli. Proces odgazowania jest całkowicie zmechanizowany i kierowany przez kilku pracowników za pomocą scentralizowanych aparatów sterujących. Prowadzony w ten sposób proces otrzymywania acetylenu z karbidu umożliwia wykorzystanie dużej części odpadków wapna. [hasła pokrewne: nordglass warszawa , jasam ostróda , sztuczna trawa castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: jasam ostróda nordglass warszawa sztuczna trawa castorama