Skip to content

Praca tarczy stropowej

2 lata ago

284 words

Praca tarczy stropowej. Dla zapewnienia prawidłowej pracy konstrukcji, wszystkie stropy konstruuje się w ten sposób, aby w swej płaszczyźnie miały jak największą sztywność. Zastanówmy się nad pracą tarczy stropowej na elementarnym przykładzie. Tarcza taka, przy przenoszeniu obciążeń na pionowe przepony usztywniające, pracuje jak element zginany w swej płaszczyźnie. W zależności od proporcji wykresy naprężeń normalnych do przekroju będą miały (dla tarczy monolitycznej) charakter zbliżony do wykresu naprężeń w niezarysowanej belce, lub w typowej tarczy. W obu jednak przypadkach należy przyjąć, że naprężenia rozciągające przenoszone są przez zbrojenie głównie zbrojenie wieńca. Widzimy więc szczególnie doniosłą konstrukcyjną rolę wieńca i oczywiste są, analogicznie do zwykłej belki, wymagania ciągłości zbrojenia wieńca i odpowiedniego kotwienia tego zbrojenia. Konstrukcyjne znaczenie wieńca jest Jeszcze większe w przypadku, gdy t arcza stropowa składa się ze zmonolityzowanych elementów prefabrykowanych. Przy scalanej z elementów tarczy stropowej ważne jest, aby: – poszczególne elementy nie mogły się względem siebie przesuwać, ponieważ praktycznie niknie wtedy sztywność tarczy, – styki pomiędzy elementami powinny być wypełnione i niezarysowane (w przypadku zarysowania styków sztywność tarczy spada kilkakrotnie). Można przyjąć, że jeżeli sztywność tarczy monolitycznej wynosi 100%, to: – sztywność tarczy prefabrykowanej złożonej z elementów związanych z wieńce o ściśle wypełnionych spoinach wynosi 50%, – sztywność takiej samej tarczy, ale przy niewypełnionych spoinach wynosi ok. 25%. Dla uproszczenia obliczeń przyjmuje się często, że tarcza stropowa jest ciałem nieskończenie sztywnym w swej płaszczyźnie. [więcej w: contbus kontakt, speranza grajewo, nordglass warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: contbus kontakt nordglass warszawa speranza grajewo