Skip to content

Podloza z cegly rozbiórkowej

2 miesiące ago

169 words

Podłoża z cegły rozbiórkowej Mamy tu na względzie przede wszystkim cegłę pochodzącą z rozbiórki zburzonych domów, która jeszcze dziś stanowi poważną część zużywanej w budownictwie cegły. Powierzchnię muru wykonywanego z cegły rozbiórkowej należy szczególnie starannie oczyścić, a spoiny wydrapać, ponieważ przyczepność tynku do powierzchni zapewniona jest głównie dzięki mechanicznemu zazębianiu się zaprawy w spoinach, a nie chemicznemu wiązaniu zaprawy z cegłą, tak jak w cegle nowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na tłuste plamy, sadzę i cegłę tzw. kopciałkę, pochodzącą z rozbiórki starych kominów. Najlepiej cegłę taką usunąć z muru przez jej skucie i wyszpałdowanie miejsca cegłą nową. Wszelkie bowiem stosowane później zabiegi, polegające na powlekaniu cegły różnymi środkami chemicznymi i farbami, nie zapobiegają skutecznie powstawaniu brunatnych plam na powierzchni tynku. Po starannym zmyciu podłoża daje się obrzutkę z rzadkiej zaprawy cementowej . [więcej w: magnesy ferrytowe, gilotyna do blachy, Profile aluminiowe ]

Powiązane tematy z artykułem: gilotyna do blachy magnesy ferrytowe Profile aluminiowe