Skip to content
11 miesięcy ago

239 words

Podłoża drewniane Podłoże drewniane bez odpowiedniego wytworzenia sztucznego podkładu nie nadaje się do tynkowania, gdyż zaprawa źle się trzyma na drewnie. Sztuczny podkład daje się z trzciny, listewek, dranic lub siatek, o których była już mowa w nauce materiałoznawstwa. Niezależnie od podkładu, dla uniknięcia pękania tynku od skurczu drewna, nie należy stosować desek szerszych niż Lż cm. Deski szersze od 12 cm należy rozłupywać w jednym lub w dwóch miejscach. Tynkowanie ścian wieńcowych wykonuje się dopiero po całkowitym ich wyschnięciu i po zakończeniu osiadania budynku; okres ten trwa przy drewnie średnio wilgotnym około roku. Ściany i sufity drewnianych budynków szkieletowych tynkuje się po 6 – 12 miesiącach, a cienkie działówki po kilku miesiącach. Gdy się wykonuje sztuczny podkład z mat trzcinowych, układamy je długością trzcin prostopadle do kierunku desek lub bali i mocuje wyżarzonym drutem do haczykowatych gwoździ wbijanych w odstępach co 15 cm w sufit, a co 20-25 cm w ściany . Druty mocujące biegną prostopadle do łodyg trzcinowych w tych samych odległościach co gwoździe. Aby zwiększyć przyczepność zaprawy do podłoża, podkłada się pod maty pojedyncze łodygi w poprzek trzcin w odstępach co 20 cm, wskutek czego zaprawa zachodzi na tylną stronę mat i tam zazębia się mechanicznie. [podobne: contbus kontakt, belmeb izdebnik, ricco bełchatów ]

Powiązane tematy z artykułem: belmeb izdebnik contbus kontakt ricco bełchatów