Skip to content
2 lata ago

239 words

Podłoża drewniane Podłoże drewniane bez odpowiedniego wytworzenia sztucznego podkładu nie nadaje się do tynkowania, gdyż zaprawa źle się trzyma na drewnie. Sztuczny podkład daje się z trzciny, listewek, dranic lub siatek, o których była już mowa w nauce materiałoznawstwa. Niezależnie od podkładu, dla uniknięcia pękania tynku od skurczu drewna, nie należy stosować desek szerszych niż Lż cm. Deski szersze od 12 cm należy rozłupywać w jednym lub w dwóch miejscach. Tynkowanie ścian wieńcowych wykonuje się dopiero po całkowitym ich wyschnięciu i po zakończeniu osiadania budynku; okres ten trwa przy drewnie średnio wilgotnym około roku. Ściany i sufity drewnianych budynków szkieletowych tynkuje się po 6 – 12 miesiącach, a cienkie działówki po kilku miesiącach. Gdy się wykonuje sztuczny podkład z mat trzcinowych, układamy je długością trzcin prostopadle do kierunku desek lub bali i mocuje wyżarzonym drutem do haczykowatych gwoździ wbijanych w odstępach co 15 cm w sufit, a co 20-25 cm w ściany . Druty mocujące biegną prostopadle do łodyg trzcinowych w tych samych odległościach co gwoździe. Aby zwiększyć przyczepność zaprawy do podłoża, podkłada się pod maty pojedyncze łodygi w poprzek trzcin w odstępach co 20 cm, wskutek czego zaprawa zachodzi na tylną stronę mat i tam zazębia się mechanicznie. [podobne: contbus kontakt, belmeb izdebnik, ricco bełchatów ]

Powiązane tematy z artykułem: belmeb izdebnik contbus kontakt ricco bełchatów