Skip to content

Podloza ceglane z cegly nowej

2 lata ago

190 words

Podłoża ceglane z cegły nowej Mury i stropy ceglane można tynkować dopiero po upływie pewnego czasu od ich wykonania, a to z następujących powodów: a) jak wiemy świeże mury i stropy osiadają wraz z gruntem i kurczą się wskutek wysychania zaprawy; zbyt wczesne zatem wykonanie tynków, jesz-cze w trakcie wysychania i kurczenia się ścian, może powodować pękanie tynków; b) tynkowanie mokrych ścian utrudnia ich wysychanie; c) w czasie wysychania wilgotnego otynkowanego, muru mogą powstać na tynku szpecące wykwity wskutek rozpuszczania się różnych zawartych w cegle soli. Tynk ma na ogół dobrą przyczepność do podłoża ceglanego. W celu zapewnienia lepszej przyczepności zaprawy do muru ceglanego pożądane jest, zwłaszcza przy dobrze wypalonej cegle maszynowej pozostawienie podczas murowania nie zapełnionych spoin na 1 + 1,5 cm od lica ściany (puste spoiny). Jeżeli mur został wykonany od zewnątrz na pełne spoiny, to zaleca się je przed otynkowaniem częściowo wydrapać. Bezpośrednio przed rozpoczęciem tynkowania należy mur oczyścić starannie szczotkami i obmyć z kurzu. [hasła pokrewne: bikershop kraków, o rety parapety, sztuczna trawa castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: bikershop kraków o rety parapety sztuczna trawa castorama