Skip to content

Piasek moze byc rzeczny lub kopalny bez zanieczyszczen organicznych

2 lata ago

154 words

Piasek może być rzeczny lub kopalny bez zanieczyszczeń organicznych, gliniastych i pylastych oraz musi odpowiadać normie PN/53/B-0671l. Wypełniacz, odpowiadający normie R1N/MT/04-156 może zawierać najwyżej 20% mączki bazaltowej jako dodatek do wapiennej. W zależności od rodzaju asfaltobetonu, asfalt powinien mieć penetrację przy 25 Oc. Zawartość asfaltu w masie musi być taka, aby wypełniała wolne przestrzenie w szkielecie mineralnym z nadmiarem objętościowym: od O do 2% – dla górnych warstw nawierzchni, 00 O do 5% – dla dolnych warstw nawierzchni. Dla asfaltów o penetracji do 60° punkt łamliwości powinien wynosić co najmniej -5°C, lub -6°C, dla asfaltów o penetracji powyżej 60° co najmniej -7°C, •lub -8°C. Zagadnienie to w naszych warunkach jest niezmiernie ważne dla trwałości i zachowania się nawierzchni z beto- nów, asfaltowych wszystkich typów. [przypisy: bikershop kraków, unidom żywiec, sztuczna trawa castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: bikershop kraków sztuczna trawa castorama unidom żywiec