Skip to content

Ogólna wydajnosc butadienu

2 lata ago

185 words

Prowadząc reakcję w temperaturze poniżej 400C uzyskuje się wydajność około 900/0. Ogólna wydajność butadienu z alkoholu wynosi około 60010. Metoda aldolowa znalazła zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie materiałem wyjściowym jest acetylen. W wypadku tym pierwszym stopniem reakcji jest uwodnienie acetylenu na aldehyd octowy. C,H. + H. O aldehyd octowy Reakcja prowadzona jest w fazie ciekłej przy zastosowaniu soli rtęci jako katalizatora. Inna metoda otrzymywania butadienu z acetylenu polega na bezpośrednim łączeniu się acetylenu z etylenem pod ciśnieniem 50 at w obecności tlenków metali alkalicznych. Przemiana glikolu butylowego w butadien. Otrzymywanie aldehydu octowego. Acetylen ulega przemianie na aldehyd octowy w reaktorach wieżowych wyłożonych wewnątrz ,acetylen oraz kwas siarkowy wprowadza się do dolnej części kolumny. Jako katalizator stosuje się roztwór siarczanu rtęci oraz siarczanu żelaza. W wyżej wspomnianych zakładach znajdowały się dwie fabryki aldehydu octowego: jedna posiadająca 8 reaktorów produkujących 40 ton aldehydu octowego dziennie, druga posiadająca 4 duże reaktory o dziennej zdolności produkcyjnej wynoszącej 60 ton. [więcej w: prostownik rtęciowy , castorama stargard , pokusa mielec ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama stargard pokusa mielec prostownik rtęciowy