Skip to content

Mechanika a reologia

2 lata ago

219 words

width=600Opisane wyżej doświadczenie z trzema kulkami jest doświadczeniem czysto mechanicznym. Gdy upuszczamy kulki, działa na nie siła ciężkości, wynosząca zgodnie z drugim prawem Newtona

Q=mg.

Wiemy, że w warunkach ziemskich przyśpieszenie g nie zależy ani od materiału, ani od masy kulki. Jedynym więc czynnikiem odróżniającym poszczególne kulki jest ich masa 111. W trakcie spadania (w próżni), gdy działa drugie prawo Newtona, wszystkie kulki zachowują się jednakowo. Różnice w ich zachowaniu występują dopiero po zetknięciu się ich z powierzchnią stołu.

Pierwszą, nie interesującą nas w niniejszym wykładzie, fazą doświadczenia zajmuje się mechanika teoretyczna, drugą – różne działy reologii: teoria sprężystości – w przypadku kulki stalowej, teoria plastyczności – w przypadku kulki z plasteliny, wreszcie teoria cieczy lepkiej (hydromechanika) – w przypadku kropli oliwy.

Badania reologiczne prowadzone są przy różnych założeniach odnośnie do struktury badanego materiału. Dalsze nasze rozważania celowo ograniczymy zakładając, że struktura badanych przez nas materiałów jest ciągła w sensie makroskopowym. Z reguły więc rozważać będziemy ciała jednorodne, izotropowe. W przypadkach, gdybyśmy uwzględniali dyskretną strukturę ciała, poczynimy w odpowiednich miejscach stosowne zastrzeżenia. [Zobacz też : nordglass warszawa , jasam ostróda , sztuczna trawa castorama]

 

Powiązane tematy z artykułem: jasam ostróda nordglass warszawa sztuczna trawa castorama