Skip to content

Masa asfaltu lanego

2 lata ago

220 words

Masę asfaltu lanego zestawia się laboratoryjnie według zasad minimum próżni lub metodą podaną w PN-58/S-06103. Najistotniejsze dane z powyższej normy są następujące. Masa asfaltu lanego na warstwę wiążącą Składniki masy Ogólny skład masy asfaltu lanego na warstwę wiążącą powinien wy- nosić wagowo: – asfalt 7 -:- 8% – mączka mineralna 23 -:- 28% – piasek lub miał. kamienny . 21 -:- 35% – żwir lub grysy 35 -:- 50% Przy użyciu wypełniacza z wapieni bitumicznych należy uwzględnić w obliczeniu zawarty w nim asfalt. Dobór składników Składniki masy powinny być tak dobrane, aby: a) mieszanka mineralna miała uziarnienie równomiernie stopniowane, b) zawartość ziarn powyżej 2 mm nie była mniejsza niż 35% wagowo, c) zawartość ziarn poniżej 0,074 mm była większa niż 18% ciężaru mieszanki mineralnej, d) krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej mieściła się w granicach krzywych przesiewu najlepszego uziarnienia dla warstwy wiążącej e) ciężar objętościowy mieszanki mineralnej był większy niż 2,10 G/cm3 przy stosowaniu skał o ciężarze właściwym nie przekraczającym 2,80 G/cm3 oraz większy lub równy 2,25 G/cm3 przy stosowaniu skali cięższych, f) wolna przestrzeń w mieszance mineralnej mieściła się w granicach 14 -; – 20%. [patrz też: cement pucolanowy, bikershop kraków, sztuczna trawa castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: bikershop kraków cement pucolanowy sztuczna trawa castorama