Skip to content

Dokonano porównania pracy ustroju trzonowo-szkieletowego o szkielecie przegubowym z takim samym szkieletem, którego najwyzsza kondygnacje skonstruowano w postaci ustroju sztywnego

2 lata ago

227 words

Dokonano porównania pracy ustroju trzonowo-szkieletowego o szkielecie przegubowym z takim samym szkieletem, którego najwyższą kondygnację skonstruowano w postaci ustroju sztywnego. W tym drugim przypadku widzimy wyraźne zmniejszenie ugięć, następuje także zmniejszenie momentów w trzonie przy niewielkim wzroście sił osiowych w słupach, ale kosztem odpowiednio masywnej kondygnacji nieodkształcalnej. Ustroje trzonowo-powłokowe. W miarę wzrostu wysokości budynku rośnie zazwyczaj i głębokość traktu dochodząc do 20 i więcej metrów. Rzut budynku staje się coraz bardziej bryłą zwartą w planie. Dla tego typu budynków chętnie stosuje się ustroje trzonowo-powłokowe. Ten typ ustroju charakteryzuje się wewnętrznym trzonem lub trzonami komunikacyjnymi usytuowanymi centralnie oraz nośną powłoką zewnętrzną połączoną z trzonem sztywnymi stropami. Zewnętrzny ustrój powłokowy wytworzony być może ze słupów i rygli, ścian pasmowych, bądź też jako r żnych typów skartowania. Obliczenia tego typu obiektów są trudne, a konieczne uproszczenia dopasowywane są do każdego typu rozwiązania indywidualnie. Na przykład, dla obiektów przy założeniu pasmowej konstrukcji ścian powłokowych i wysokości ok. 130 m przeprowadzono przybliżone obliczenia, które wykazały, że w przypadku rzutu ściany przeniosły ok. 65% obciążenia, zaś trzon ok. 35%, W przypadku rzutu ściany przeniosły ok. 74% obciążenia, zaś trzon ok. 26%. [przypisy: o rety parapety, cement pucolanowy, nordglass warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: cement pucolanowy nordglass warszawa o rety parapety