Skip to content

Do zapoczatkowania procesu sluzyla elektroda pomocnicza

2 lata ago

199 words

Do zapoczątkowania procesu służyła elektroda pomocnicza. Gaz doprowadzany do górnej części komory obiegał ją, a następnie przez pionowe szczeliny wchodził do strefy łuku elektrycznego znajdującego się w środku komory. Szybki ruch wirowy gazów zapobiegał spalaniu elektrody oraz osadzaniu się na niej węgla.
Gazy wychodzące z komory po szybkim ochłodzeniu do 1500C (temperatura skraplania 920C) przechodziły od dwóch cyklonów, gdzie osadzało się 60 -7-,70% znajdującej się W nich sadzy. Z cyklonów gaz przechodził do skrbera zraszanego wodą o temperaturze 20 -7- 250C. Powtórne zraszanie wodą miało na celu obniżenie temperatury gazów poniżej punktu wykraplania pary wodnej, przez zmiany prądu zmiennego na stały oraz w dwie łukowe komory reakcyjne; jedna z komór była stale w ruchu, druga zaś w rezerwie. Proces prowadzono pod ciśnieniem 1,5 at w temperaturze 16000C, przy napięciu na elektrodach 1000 V. Przy doprowadzaniu 2800 mS gazu/godzinę zużycie energii wynosi 7000 kWh. Wydajność procesu wynosiła 45% acetylenu, 5 -7- 6% sadzy oraz 2 -7- 10% etylenu zależnie od warunków reakcji. Dzienna produkcja przypadająca na jeden aparat wynosiła około 15 ton acetylenu. [podobne: farmer fabianów , o rety parapety , megachemie ]

Powiązane tematy z artykułem: farmer fabianów megachemie o rety parapety