Skip to content

Dla budowli o wysokosci nie wiekszej niz 150 m oddzialywanie porywów uwzglednic mozna wprowadzajac wspólczynnik zwiekszajacy wartosc cisnienia podstawowego

2 lata ago

209 words

Dla budowli o wysokości nie większej niż 150 m oddziaływanie porywów uwzględnić można wprowadzając współczynnik zwiększający wartość ciśnienia podstawowego. Współczynnik ten, zależny od okresu drgań własnych budowli i rodzaju konstrukcji, waha się w granicach od 1,1 do 1,9. Przy obliczaniu ustroju nośnego (np. ścian stężających) można dla uproszczenia jednokierunkowe ciśnienie i ssanie traktować jako wspólne obciążenie i przykładać z jednej strony ustroju (o ile nie wpłynie to na zmianę rozkładu sił wewnętrznych). Można też zamienić trapezowe wykresy ciśnienia wiatru na równoważne rozkłady prostokątne o wartościach zmieniających się co 10 m. Uproszczenia te mogą się okazać jednak niewystarczające, jeżeli w obliczeniach wykorzystywać chcemy gotowe tablice czy wzory, w których przyjmuje się zazwyczaj obciążenie boczne jako równomierne na całej wysokości budynku. Tego rodzaju obciążenie zastępcze w obliczyć można wycho dząc z równowartości momentów od obciążenia normowego i zastępczego u podstawy obiektu. Tą drogą uzyskano wartości współczynników A pozwalające określić obciążenie zastępcze jako Wz = ACqo, gdzie qo – obciążenie wiatrem na wysokości 10 m. [przypisy: ricco bełchatów, belmeb izdebnik, farmer fabianów ]

Powiązane tematy z artykułem: belmeb izdebnik farmer fabianów ricco bełchatów