Skip to content

Budowa komory reakcyjnej.

2 lata ago

202 words

Budowa komory reakcyjnej. W górnej części komory reakcyjnej znajduje się elektroda główna, wykonana z miedzi, izolowana porcelanowymi izolatorami i otoczona płaszczem wodnym; druga elektroda, znajdująca się również w górnej części komory reakcyjnej, była zbudowana w postaci pierścienia. Z kolei gaz przechodził do olejowej płóczki przeciwprądowe], gdzie usuwano wysokowrzące składniki gazu. Gaz sprężony do 19 atmosfer przechodził następnie do absorbera wypełnionego perforowanymi półkami zraszanymi wodą, w której gaz ulegał zaabsorbowaniu. Acetylen odzyskiwano z wody przez czterostopniowe rozprężanie do ostatecznego ciśnienia 0,05 atmosfery. Ponieważ gaz z pierwszego stopnia rozprężania zawierał zbyt mało acetylenu (45%),. był on powtórnie sprężamy i zawracany do. absorbera. Gaz otrzymywany z. drugiego, trzeciego i czwartego stopnia rozprężania mieszano razem jako surowy produkt o zawartości 90% acetylenu. Surowy acetylen zatężano następnie do 97% przez: 1. kondensację w niskiej temperaturze, stosując chłodzenie ciekłym amoniakiem, a następnie odparowanie oraz 2. przez wymywanie frakcją ropy naftowej w celu usunięcia wyższych pochodnych acetylenu. Po usunięciu dwutlenku węgla przez wymycie gazu roztworem sody kaustycznej otrzymywano ostateczny produkt o zawartości 97 98% acetylenu. [patrz też: prostownik rtęciowy , castorama stargard , pokusa mielec ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama stargard pokusa mielec prostownik rtęciowy